Kalimantan (Borneo) 2011 Jan-Apr


Alternative Energy Survey

Kumai (Borneo), Maart 2011 – Electricity is still considered a luxury and rare item for most people who live in remote area. One of FNPF’S donors, Copernicus, specializes in simple but highly useful technology, gesponsorde studenten van de Columbia University om ons te helpen een enquête bij drie dorpen (grenzend Tanjung die Nationaal Park en Lamandau River Wildlife Reserve). The goal of the survey is to find out facts about the possibility of using alternative energy in the area.

The survey was done for 2 stappen, 10 dagen op januari 2011 en 9 dagen op maart 2011 Kaap de Goede Hoop in het dorp, Sungai Cabang dorp en Sei Pasir dorp. De expert geïnterviewd over de energie om de dorpeling en vroeg hun mening over de lamp zonne die aangetoond door de landmeter. Kopernik also had contributed 350 unit of solar lamp for the village. Unfortunately, die zonne-energie lampen kan nog niet worden verspreid, omdat ze worden vastgehouden in douanezaken.


"Four Hands" Support

Kumai (Borneo), April 2011 - Twee vrijwilligers droeg 9 dagen van hun tijd om onze herbebossing programma op Lamandau River Wildlife Reserve (LRWR). Besides working with our staff they also worked with the reforestation cooperative group at the Sekonyer village named Sekonyer Lestari.

FNPF programma gebruikt de geïntegreerde aanpak die niet alleen gericht is op het behoud van wilde dieren en leefgebied, maar ook betrokken gemeenschap rol actief. Community empowerment activities in Kalimantan one of which was done by encouraging the initiation of farmer group (Sekonyer Lestari) and tourism group (Tegari Lestari) in Sekonyer village that bordered with National Park Tanjung Puting (NPTP). Door deze groepen, gemeenschap niet alleen het voordeel van inkomsten, maar ook had tegen diverse bedreigingen zoals bosbranden actief in het behoud en de bescherming van de bossen deelgenomen, hunt, and other environmental destruction activities.

Door het vrijwilligersprogramma FNPFs 'vooral in Kalimantan werd verwacht om meer ondersteuning te bieden bij de instandhouding en ontwikkeling van de gemeenschap in het gebied. Vrijwilligers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten die worden uitgevoerd door de FNPF en maatschappelijke groeperingen in herbebossingsactiviteiten op projectlocatie FNPFs ' (rond NPTP en LRWR) of andere benodigde activiteiten zoals mapping, ….


Reacties zijn gesloten.